Rock

Η MIMI’S ROCK ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΕΝΤΟΛΗ ΠΑΥΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΟΡΟΝΤΟ, 9 Μαΐου 2022 /CNW/ – Mimi’s Rock Corp. (ο “Εταιρία“) (TSXV: MIMI) (OTCQB: MIMNF) συνεχίζει να εργάζεται επιμελώς για να ολοκληρώσει την υποβολή των ετήσιων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων της για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2021 και τις σχετικές συζητήσεις και αναλύσεις της διοίκησης και τις πιστοποιήσεις αξιωματούχων (συλλογικά, το “Απαραίτητες αρχειοθετήσεις“) που επρόκειτο να κατατεθούν στις 2 Μαΐου 2022 (ο “Προθεσμία κατάθεσης“).

Η Εταιρεία επιβεβαιώνει ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Οντάριο (η “ΟΚΠ“) έχει εκδώσει παράλειψη υποβολής εντολής παύσης συναλλαγών κατά της Εταιρείας (“CTO“) που διατάσσει τη διακοπή της γενικής διαπραγμάτευσης, άμεσης ή έμμεσης, των τίτλων της Εταιρείας. Αντίγραφο του ΚΟΤ έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της OSC.

Παρά τον ΚΟΤ, ένας δικαιούχος τίτλου της Εταιρείας που δεν είναι και δεν ήταν κατά την ημερομηνία του ΚΟΤ, ένας εμπιστευτικός ή υπεύθυνος της Εταιρείας μπορεί να πουλήσει τίτλους της Εταιρείας που αποκτήθηκαν πριν από την ημερομηνία του ΚΟΤ, εάν : (α) η πώληση πραγματοποιείται μέσω μιας «οργανωμένης ρυθμιζόμενης αγοράς εξωτερικού», όπως ορίζεται στην ενότητα 1.1 των κανόνων για την ακεραιότητα της καθολικής αγοράς του Ρυθμιστικού Οργανισμού Επενδυτικής Βιομηχανίας του Καναδάς; και (β) η πώληση πραγματοποιείται μέσω αντιπροσώπου επενδύσεων που είναι εγγεγραμμένος στη δικαιοδοσία του Καναδάς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών. Οι κάτοχοι τίτλων της Εταιρείας καλούνται να συμβουλευτούν τους δικούς τους επενδυτικούς συμβούλους ή νομικούς συμβούλους σχετικά με τις επιπτώσεις του ΚΟΤ.

Η Εταιρεία δεν αναμένει διακοπή των εργασιών της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του ΚΟΤ.

Η Εταιρεία αναμένει ότι θα ολοκληρώσει τις Απαιτούμενες Αρχειοθετήσεις πριν ή πριν 27 Μαΐου 2022. Ανάκληση του ΚΟΤ αναμένεται να γίνει εντός λίγων ημερών από τη διενέργεια των Απαιτούμενων Καταθέσεων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία διαβεβαίωση ότι η Εταιρεία θα είναι σε θέση να επανορθώσει την αθέτηση της κατάθεσης και να άρει τον ΚΟΤ εγκαίρως ή καθόλου.

Σχετικά με τη Mimi’s Rock Corp.:

Η Mimi’s Rock Corp. (www.mimisrock.com) είναι μια διαδικτυακή εταιρεία συμπληρωμάτων διατροφής και ευεξίας που εμπορεύεται και πουλά τα προϊόντα της με τις επωνυμίες Dr. Tobias, All Natural Advice και Maritime Naturals. Η επωνυμία Dr. Tobias διαθέτει πάνω από 30 προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κορυφαίων σε πωλήσεις Πάχος 14-Ημερήσια καθαριότητα και το #1 σε πωλήσεις Ωμέγα 3 Fish Oil στο Amazon.com. Όλα τα προϊόντα Natural Advice και Maritime Naturals επικεντρώνονται στη φροντίδα του δέρματος και της ομορφιάς. Τα προϊόντα που πωλούνται με τις επωνυμίες All Natural και Maritime Naturals κατασκευάζονται σε Καναδάς και έχει εγγραφεί στο Health Canada και σύμφωνα με τον νόμο της ΕΕ για τα καλλυντικά. Όλες οι φυσικές συμβουλές έχουν παρουσιαστεί στο BNN ως η κορυφαία μάρκα περιποίησης δέρματος σε πωλήσεις Καναδάςκαι έχει βαθμολογηθεί ως το #1 Beauty Brand στο Amazon Canada τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

Μελλοντικές δηλώσεις

Αυτό το δελτίο ειδήσεων περιέχει ορισμένες “δηλώσεις για το μέλλον” ή “πληροφορίες για το μέλλον” (συλλογικά “δηλώσεις μελλοντικής προβολής”) κατά την έννοια της ισχύουσας καναδικής νομοθεσίας περί κινητών αξιών. Όλες οι δηλώσεις, εκτός από δηλώσεις ιστορικών γεγονότων, είναι δηλώσεις στραμμένες προς το μέλλον και βασίζονται σε προσδοκίες, εκτιμήσεις και προβλέψεις κατά την ημερομηνία αυτού του δελτίου τύπου. Οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν συχνά να προσδιοριστούν με λέξεις όπως “σχέδια”, “συνεχίζει”, “αναμένει”, “προγραμματίζει”, “σκοπεύει”, “πιστεύει”, “αναμένει”, “εκτιμά”, “μπορεί”, “θα “. “, “δυνητικό”, “προτείνεται” και άλλες παρόμοιες λέξεις ή πληροφορίες ότι ορισμένα γεγονότα ή συνθήκες “μπορεί” ή “θα συμβούν”. Οι μελλοντικές δηλώσεις σε αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνουν δηλώσεις σχετικά με την αναμενόμενη ώρα υποβολής των Απαιτούμενων Αρχειών και την αναμενόμενη ανάκληση του ΚΟΤ μετά την κατάθεση των Απαιτούμενων Αρχειών. Τέτοιες μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται σε παραδοχές που είναι γνωστές στη διοίκηση αυτή τη στιγμή και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που μπορεί να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά των πραγματικών αποτελεσμάτων, επιδόσεων ή εξελίξεων από εκείνα που περιέχονται στις μελλοντικές δηλώσεις, συμπεριλαμβανομένων των Απαιτούμενων Αρχείων μπορεί να μην ολοκληρωθεί στον αναμενόμενο χρόνο, ότι ο ΚΟΤ θα αρθεί έγκαιρα και άλλοι παράγοντες πέραν του ελέγχου της Εταιρείας. Δεν μπορεί να δοθεί διαβεβαίωση ότι οποιοδήποτε από τα γεγονότα που αναμένονται από τις μελλοντικές δηλώσεις θα συμβεί με τους όρους ή τον αναμενόμενο χρόνο, ή καθόλου, ή, εάν συμβούν, ποια οφέλη θα αποκομίσει η Εταιρεία από αυτά. Οι αναγνώστες προειδοποιούνται να μην βασίζονται αδικαιολόγητα στις μελλοντικές δηλώσεις σε αυτήν την έκδοση, οι οποίες χαρακτηρίζονται στο σύνολό τους από αυτές τις προειδοποιητικές δηλώσεις. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται και αρνείται ρητά οποιαδήποτε πρόθεση ή υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις σε αυτήν την έκδοση, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους, εκτός εάν απαιτείται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία περί κινητών αξιών.

Ούτε το TSX Venture Exchange ούτε ο Πάροχος Υπηρεσιών Κανονισμού του (όπως αυτός ο όρος ορίζεται στις πολιτικές του TSX Venture Exchange) αποδέχονται την ευθύνη για την επάρκεια ή την ακρίβεια αυτού του δελτίου ειδήσεων.

ΠΗΓΗ Mimi’s Rock Corp.

απόφαση

Δείτε το αρχικό περιεχόμενο: http://www.newswire.ca/en/releases/archive/May2022/09/c1648.html

About the author

admin

Leave a Comment